Ski for alle
Opningstider

Sesongavslutning


Laurdag 15. april: kl. 10.30-16.30
Søndag 16. april: kl 10.30- 15.00