Bakke og trekk

Skibakkane tek utgangspunkt i det 1487 meter lange T-korktrekket Hornindalsheisen, eitt av dei lengste skitrekka i Norge, og det nye 500 meter lange tallerkentrekket SpareBank 1 Rekrutten.

Frå toppen av Hornindalsheisen på 750 m.o.h. har vi to preparerte hovudnedfartar på 1.650 meter: Fossehenget på vestsida og Tverrløypa på austsida. Sistnemnde med flomlys heile vegen, som gjer det til den lengste belyste nedfarten i Nordfjord/Sunnmøre. Fleire parallelle løyper og ulike avstigningar gir eit stort utval i variasjonar og vanskelegheitsgrader.

Hornindal Skisenter blir rekna for å vere eitt av regionens mest snøsikre skisenter. Kombinert med snøproduksjon legg vi opp til ein god skisesong for våre gjester. Området byr på store områder eigna for frikjøring og er eit godt utgangspunkt for mange ulike toppturar.

Familievennleg

Anlegget er godt eigna for born og nybyrjarar. SpareBank 1 Rekrutten, nytt av sesongen 21/22, er eit 500 meter langt tallerkentrekk som går parallelt med nedre del av Hornindalsheisen. Her er det opparbeidd ein hovudnedfart og skicross, begge på 500 meters lengde med heng/svinger der gjestene kan velje vanskegrad sjølv, alt etter kva sporval ein køyrer. Kombinasjonen av heis og nedfart i SpareBank 1 Rekrutten er spesielt lagt opp til nybyrjarar i alle aldrar og ferdigheitsnivå, der ein kan øve seg steg for steg og utvikle sine ferdigheiter.

Heisvaktene bistår gjerne. Hornindal Skisenter har ein brei profil og vil framstå som det gode anlegget for heile familien.

Skipark

I tillegg til SpareBank 1 Rekrutten er det på austsida av Hornindalsheisen opparbeida skiparkområde med hopp, park og rails mm. for dei som ynskjer ekstra utfordringar og variasjon.

Heiskort

Sesongkort, førjulssal

👉 Til og med 23. desember er det kampanje på sesongkort ved bestilling på nett 👈

Kampanje Ordinær
Born, 8-17 år 2600,- 2890,-
Vaksen, 18+ år 3775,- 4195,-
Student / Honnør 3185- 3540,-
Familie 8000,- 8975,-

Prisliste

Bestilling av heiskort i nettbutikken gir beste pris, vi oppmodar flest mogleg til å gjere dette. Fyll på ditt eksisterande kort, eller bestill nytt for avhenting ved bilettbua like ved påstiginga til heisane.

Pris i parantes ved reint kjøp i bilettbua.

Born, 8-17 år Vaksen, 18+ år Student / Honnør Familie
To timar 210,- (230,-) 305,- (335,-) 260,- (285,-)
Tre timar 245,- (270,-) 355,- (390,-) 310,- (340,-) 860,- (945,-)
Dag 325,- (360,-) 420,- (460,-) 380,- (415,-) 1070,- (1175,-)
To valfrie dagar 510,- (560,-) 645,- (710,-) 585,- (640,-) (1800,-)
Kveld 210,- (230,-) 290,- (320,-) 260,- (285,-) 645,- (710,-)
Enkelttur 50,- (60,-) 80,- (90,-) 70,- (80,-)
Ti turar 450,- (500,-) 685,- (750,-) 630,- (690,-)
Sesong 2890,- (3180,-) 4195,- (4615,-) 3540,- (3900,-) 8975,- (9875,-)

Ta kontakt for å avtale pris for større grupper eller leige av eigen dag.

Inntil to ekstra ungdom, 18-19 år, per familiepakke mot kr. 500 per stk.

Born 0-7 år samt 4. klassingar: Gratis. Kan berre fåast i bilettbua.

Obligatorisk Key-card (Skidata): kr 75,-

Vilkår for kjøp av heiskort
.

Alpepass

Vi er medlem av Alpepass der ein kan bruke fleire av skisentera i regionen på same heiskortet.
Sjå meir info og prisar på https://www.alpepass.no/prisar

Oversikt

Opningstider

Tusen takk til alle gjestene våre som gjorde påske-og sesongavslutninga til ein festdag med sol, snø og masse smil🤩⛷️❤️

Hornindal Skisenter har lagt bak seg ein ny, god sesong. No startar nedrigging og deretter planlegging av nye prosjekt som skal gjere anlegget endå betre til neste sesong.

Sjåast då⛷️🥰