Vilkår for kjøp av heiskort

Alder pr. kjøsdato.

Sesongkort familie Hornindal Skisenter: 2 vaksne + born.

Sesongkortet kan utvidast mot kr 500,- per ungdom i alderen 18 - 19 år.

Dagskort familie: inntil 2 vaksne og alle born under 18 år.

Studentrabatt gjeld kun ved framvising av gyldig studentbevis frå universitet/høgskule.

Honørrabatt gjeld frå fylte 65 år.

Det blir ikkje gitt erstatning ved driftsstopp t.d på grunn av dårleg ver, straumbrot, maskinfeil eller liknande.

Sesongkorta er personlege og kan ikkje nyttast av andre.

Med atterhald om feil.

Opningstider

Sesongavslutning

Laurdag 15. april: kl. 10.30-16.30
Søndag 16. april: kl 10.30- 15.00