Vilkår for kjøp av heiskort

Alder pr. kjøsdato.

Sesongkort familie Hornindal Skisenter: 2 vaksne + born.

Sesongkortet kan utvidast mot kr 500,- per ungdom i alderen 16 - 19 år.

Dagskort familie: inntil 2 vaksne og alle born under 16 år.

Studentrabatt gjeld kun ved framvising av gyldig studentbevis frå universitet/høgskule.

Honørrabatt gjeld frå fylte 65 år.

Det blir ikkje gitt erstatning ved driftsstopp t.d på grunn av dårleg ver, straumbrot, maskinfeil eller liknande.

Sesongkorta er personlege og kan ikkje nyttast av andre.

Med atterhald om feil.

måndag 23. mars 2020 kl. 18.01
Skitrekket og varmestova held stengt inntil vidare grunna koronasituasjonen.

Opningstider

Onsdag og torsdag: kl 18.00 - 21.00
Laurdag og søndag: kl 10.30 - 16.30


Påska 2020
Kvar dag: kl. 10.30 - 16:30
(laurdag 4. april til 2. påskedag/13. april)